شرایط استفاده از خدمات | سئو ساز

شرایط استفاده از خدمات

شرایط استفاده از خدمات

شرایط استفاده از خدمات سئو ساز برای نمایش دهندگان

قوانین مشارکت قوانینی که در ادامه معرفی میشود به نحوه مدیریت و استفاده محصولات، سرویسها و فناوری ارائه شده توسط سئو ساز به نمایشدهندگانش اشاره دارد. نمایش دهنده بایستی قرارداد مشارکتی را بپذیرد که از این پس به آن «قرارداد» گفته می شود.

۱ .تعاریف

1.1.محتوای تبلیغ کننده: به معنای پیشنهادهایی است که توسط تبلیغ کننده های پلتفرم سئو ساز ثبت میشوند.

2.1. محتوا: به معنای هر نوع محتوای تصویری، متنی، صوتی یا ویدئویی است.

3.1.داده: به معنای اطلاعات جمع آوری شده یا ایجاد شده توسط سئو ساز از طریق فناوری است که شامل: هر نوع گزارش یا سایر داده های فراهم شده برای نمایش دهنده در ارتباط با قرارداد است.

4.1.صفحه مقصد: به معنای صفحه یا محل آنلاینی است که توسط کلیک یا پیشنهادها به آن دسترسی پیدا میشود.

5.1.کاربر نهایی: به معنای اشخاص و کاربران سایتهای همکار است. سایتهای همکار به معنای وبسایتها، اپلیکیشنها یا بسترهایی است که در شبکه اشتراکی ما قرار دارند. آنها انتخاب میکنند که کدامیک از دارایی هایشان از فناوری سئو ساز استفاده کند.

6.1.محتوای پیشنهادشده: به محتوایی اشاره میکند که محتوای تبلیغ کننده نیست و به محتوای یکی از سایتهای نمایش دهنده لینک میشود.

7.1.پیشنهادشده ها: به معنای محتوایی است که سئو ساز به بازدیدکنندگان وبسایت، اپلیکیشن یا بستری که فناوری روی آن نصب شده، نشان میدهد. البته این پیشنهاد شده ها میتواند شامل تبلیغات هم باشد.

8.1.درآمد:به معنای درآمد خالصی است که از تبلیغات در شبکه سئو ساز از تبلیغ کننده دریافت میشود.

9.1.فناوری: به معنای کدهای جاوا اسکریپت، API ،SDK و پروتکلهایی است که توسط سئو ساز برای نمایش دهندگانش فراهم شده است. وقتی از آنها در وبسایتهای نمایش دهنده استفاده میشود، تبلیغات و مطالب پیشنهاد شده به کاربر نمایش داده میشود و کاربر با میل خود روی آنها کلیک میکند

۲ .فناوری، جایگاه و ظاهر

1.2.نمایش دهنده باید فناوری را مطابق قوانین به نمایش بگذارد که شامل افشای ماهیت محتوای پیشنهاد شده است. بدون هیچ پیش شرطی، نمایش دهنده با دستورالعمل سئو ساز در مورد نحوه نمایش فناوری و نام آن موافقت میکند.

2.2.سئو ساز ممکن است بنا به صلاحدید خود برای بهبود و اصلاحات، سیستمهای خود را به روزرسانی کند. اگر سئو ساز از نمایش دهنده ای بخواهد چنین تغییراتی را انجام دهد، نمایش دهنده بایستی ظرف حداکثر ۳۰ روز تلاش خود را برای اجرای آنها بکند. اگر مشخص شود که این آپدیتها روی عملکرد وبسایت نمایش دهنده اثر منفی میگذارد، نمایش دهنده ممکن است که از این فناوریها در صفحات وبسایت خود استفاده نکند، مگر اینکه سئو ساز بتواند تا جایی که امکان دارد پاسخگوی نیازهای نمایش دهنده باشد.

3.2.در طول مدت همکاری، سئو ساز ممکن است فناوری را برای آزمایش تغییرات، مورد تست قرار دهد. چنین تغییراتی روی بخشی از صفحات روی میدهد که نتایج قابل توجهی را ایجاد میکند. براساس نتایج، سئو ساز ممکن است تغییراتی را در نمایش محتوای پیشنهاد شده و تبلیغات بدهد. چنین تغییراتی قبل از اینکه نمایش دهنده رضایت خود را اعلام کند روی میدهد. از آنجایی که نمایش دهنده از فناوری استفاده میکند و میتواند هر نوع تغییری را کنترل کند، نمایش دهنده نیز باید با چنین درخواست هایی که حداقل هر ۳ ماه یکبار صورت میگیرد موافقت کند.

 

۳ .درآمد و پرداخت

1.3. در طول قرارداد، نمایش دهنده درصدی از درآمد ناخالص را به عنوان درآمد از طریق پنل خود دریافت میکند. سئو ساز بعد از جمع آوری این درآمد ناخالص، پس از کسر هزینه های خود و تخفیف آژانس ها و بازاریابها، سهم نمایش دهنده را در پایان هر دوره مشخص واریز میکند.

2.3. نمایش دهنده باید بیدرنگ تمام درخواست های سئو ساز در مورد فرمهای مالیاتی و سایر فرمهای مشابه را فراهم کند. در غیر این صورت سئو ساز پرداختهای نمایش دهنده را تا فراهم شدن فرمهای لازم متوقف خواهد کرد. در صورت دستور مقامات مالیاتی، ممکن است تمام پرداخت ها به نمایش دهنده متوقف شود.

3.3. برای اطمینان از پرداخت، نمایش دهنده باید اطلاعات تماس و بانکی خود را به درستی ارائه کند. نمایش دهنده همچنین مسئول هر نوع هزینه ای است که بانک نمایش دهنده ایجاد کند. اگر میزان بدهی به نمایش دهنده کمتر از حداقل پرداختی مندرج در پنل نمایش دهنده باشد، پرداخت تا ماه بعد که این مبلغ از حداقل پرداختی عبور کند، به تعویق خواهد افتاد. هر نوع اختلاف نظری در مورد پرداختها باید ظرف مدت ۳۰ روز از طریق پست الکترونیکی به اطلاع سئو ساز برسد، در غیر این صورت، اختلاف پایان یافته تلقی میشود.

4.3. سئو ساز میتواند در صورت شناسایی هر نوع عملکرد مشکوک و غیرمجاز نمایش دهنده یا جریمه از طرف تبلیغ کننده، پرداخت ها را به حالت تعلیق درآورد. فعالیتهای غیرمجاز توسط سئو ساز به صورت الگوریتمی و سیستماتیک شناسایی و مشخص میشوند و شامل و نه محدود به:  نمایش محتوای رپورتاژ به صورت غیر طبیعی، حذف رپورتاژ قبل از موعد، است.

5.3.سئو ساز مختار است در صورت بروز و شناسایی هر نوع عملکرد مشکوک و غیرمجاز نمایش دهنده و یا گزارش کیفیت بد نمایش دهنده از سمت تبلیغ کنندگان، هر نوع تصمیم لازم را در اسرع وقت و بدون ارائه دلیل اتخاذ کند که میتواند شامل تغییر نوع همکاری با نمایش دهنده، قطع همکاری، بلوکه کردن حساب مالی نمایش دهنده و عدم پرداخت ، تقاضای دسترسی به گزارش های لازم ( گوگل آنالیتیکس، سرچ کنسول گوگل و ....) برای بررسی کیفیت ترافیک و تقاضای پرداخت خسارت توسط نمایش دهنده باشد و نمایش دهنده بر طبق این قرارداد ملزم به اجرای این موارد است.

6.3.مبنای محاسبه درآمد نمایش دهندگان برحسب مواردی است که بین سئو ساز و نمایش دهنده توافق شده باشد و نمایش دهنده در سئو ساز اعلام کرده باشد باشد. امکان درآمدزایی از هر روش تبلیغاتی مشخص، به صورت جداگانه به هر نمایش دهنده داده میشود و سئو ساز مختار است بنا به صلاحدید و تشخیص خود در هر زمان روش درآمدزایی نمایش دهنده را تغییر دهد، درآمدزایی از روش خاصی را برای نمایش دهنده غیرفعال کند .

7.3.سئو ساز در کنار سایر حقوق خود، میتواند در صورت بروز خسارت از جانب نمایش دهنده از او تقاضای جریمه کند و نمایش دهنده هم موظف است ظرف ۳۰ روز تسویه حساب نماید.

 ۴ .حریم خصوصی

1.4.سئو ساز و نمایش دهنده باید هر کدام در وبسایت خود، سیاستهای حریم خصوصی را به صورت شفاف بیان کنند و در مورد نحوه استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط طرفهای سوم که از فناوریهای آنها استفاده میشود، توضیح بدهند.

2.4. نمایش دهنده باید از فناوریها طبق دستورالعمل سئو ساز استفاده کند تا بتوان به راحتی از قوانین مربوط به حفاظت داده تبعیت کرد. نمایش دهنده باید مسئولیت استفاده از فناوریها در راستای تبعیت از قوانین حفاظت از داده را بپذیرد. (این شامل اعلام استفاده از کوکیها به کاربر نیز میشود)

۵ .شرایط مجوز

1.5.زمانی که نمایش دهنده با تمام شرایط قرارداد موافقت نماید، یک مجوز محدود، غیراختصاصی، قابل بازگشت و غیرقابل انتقال برای استفاده از فناوری به جهت نمایش تبلیغات در سایت نمایش دهنده با فرمت ارائه شده سئو ساز به نمایش دهنده داده میشود. نمایش دهنده باید از دستورالعمل فنی سئو ساز برای اجرای فناوری استفاده کند. این دستورالعمل میتواند تغییر کند. سئو ساز با توجه به صلاحدید خود میتواند نحوه پیاده سازی هر فناوری را برای نمایش دهنده تغییر دهد.

2.5.نمایش دهنده های سئو ساز در طول قرارداد میتوانند از برند سئو ساز در سرویسهای مرتبط با فناوری استفاده کنند. همه منافع استفاده از برند سئو ساز متعلق به این شرکت است. سئو ساز این حق را خواهد داشت به نمایش دهنده و وبسایت آن در هر فهرست کلی برای ارائه به تبلیغ کننده ها اشاره کند. البته هر نوع اشاره ای به نام سئو ساز در بیانیه های مطبوعاتی باید همراه با رضایت سئو ساز باشد.

3.5.تا زمانی که قرارداد بین دو طرف برقرار است، سئو ساز مالکیت برند، فناوری، داده و محتوای نمایش داده شده توسط فناوری را به عهده دارد (البته به جز محتوای ارائه شده خود وب سایت نمایش دهنده). همچنین نمایش دهنده همچنان مالک ظاهر، متن تصاویر و محتوای وب سایت خود است.

4.5.مجوزی که به نمایش دهنده داده میشود بخشی از قرارداد است و هیچ کدام از حقوق ضمنی هم نیست. همه حقوقی که در این قرارداد به نمایش دهنده داده نشده، همچنان برای سئو ساز محفوظ است.

۶ .فعالیتهای ممنوعه

1.6.نمایش دهنده این حقوق را ندارد:

  1. ویرایش، تغییر و فیلتر محتوای رپورتاژ
  2. حذف، غیرفعال کردن، تغییر هر نوع مالکیت معنوی مرتب با فناوری
  3. تغییر، ترجمه، باز تولید کد منبع، مهندسی معکوس، پیاده سازی یا تلاش برای ایجاد دوباره کدهای فناوری یا تلاش برای تعویض یا جایگزینی با استفاده از فناوری یا اطلاعات مربوطه
  4. کپی کردن، ایجاد اختالل، تغییر یا استفادهای متفاوت از مطالب پیشنهاد شده
  5. استفاده از فناوری برای هر هدفی به جز آنچه سئو ساز مجوز آن را صادر کرده است و این شامل هر هدفی میشود که در راستای راهنمای ارائه شده به نمایش دهنده ها نیست

 

2.6.نمایش دهنده ها حق ندارند فناوری سئو ساز را در هیچ وبسایتی که محتوای مبتذل، خلاف شئون، ضد حقوق بشر، آزاردهنده، غیرقانونی، تبعیض آمیز منتشر میکند، استفاده کنند. این مورد شامل وبسایت هایی که مواد مخدر و اسلحه میفروشند و همچنین وبسایتهایی که افراد را به فعالیتهای غیرقانونی تشویق میکنند هم میشود. سئو ساز حق غیرفعال کردن و حذف فناوری خود را در این شرایط خواهد داشت.

3.6.مگر در مواردی که اجازه داده میشود، هیچ نمایش دهنده ای حق ندارد فناوری سئو ساز را با هدف کسب سود با طرف سوم به اشتراک بگذارد و هر نوع تغییر یا مهندسی معکوسی روی آن انجام دهد.

۷ .ثبت نام

1.7.نمایش دهنده باید برای استفاده از فناوری در وبسایت سئو ساز ثبت نام کند. تا زمانی که نمایش دهنده به داشبورد سئو ساز دسترسی دارد، ممکن است سئو ساز داده هایی قابل شناسایی از او جمع آوری کند. نمایش دهنده مسئول تمام تغییراتی است که روی تنظیمات پنل سئو ساز به وجود می آید. درآمد نشان داده شده در داشبورد صرفا برای راحتی کار نمایش دهنده تهیه شده است. سئو ساز نمیتواند این درآمدهای تخمینی را تضمین کند. دسترسی به این داشبورد فقط با صلاحدید سئو ساز صورت میگیرد و سئو ساز میتواند هر زمانی این دسترسی را قطع کند.

2.7.سئو ساز میتواند از تمامی اطلاعات تماس شامل ایمیل و شماره تماس که نمایش دهنده در پنل ثبت میکند برای اطلاع رسانی موارد مختلف به صالحدید خود استفاده کند.

۸ .تعلیق یا فسخ قرارداد

1.8.سئو ساز میتواند همه یا بخشی از دسترسی به فناوری را قطع کند که تحت تاثیر نفوذ امنیتی، بدافزارها یا سایر شرایط غیرقانونی، کلاهبرداری یا فعالیتهای گمراه کننده است.

2.8.در صورتی که هر گونه تقلب یا اقدامی خلاف شرایط این قرارداد انجام شود، سئو ساز میتواند به طور یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد کند.

3.8 .هر کدام از طرفین میتوانند قرارداد را در هر زمانی که نفوذ امنیتی صورت بگیرد و ۱۵ روز بعد از آنکه مشکل برطرف نشده باشد، لغو کنند.

9.8.قرارداد ۳۰ روز قبل از پایان آن قابل لغو شدن است.

۹ .ضمانت محدود و خسارت

1.9.هر کدام از طرفین با آگاهی کامل، قدرت و اعتبار لازم وارد این قرارداد میشوند و تعهدات آن را به جا می آورند و به تمام قوانین موجود و سایر تعهدات آن عمل میکنند

 2.9.سئو ساز تمام فناوریهایی که ارائه کرده و توسط نمایش دهنده مطابق قوانین مورد استفاده قرار گرفته و هیچگونه قوانین مالکیت معنوی طرف سوم را نقض نمیکند، ضمانت میکند.

3.9.نمایش دهنده ضمانت میکند که هیچ کدام از وبسایتهایش حاوی محتوای غیرقانونی، ناقض قوانین مالکیت معنوی طرفهای سوم، آزاردهنده، توهین آمیز، علیه حقوق شهروندی، ضد حریم خصوصی و به دور از واقعیت نیست.

4.9.هیچ موردی در قرارداد به عنوان قول و ضمانتی برای فراهم کردن حداقل ترافیک، کلیک یا نمایش از طرف سئو ساز تفسیر نخواهد شد.

5.9.به جز مواردی که در قرارداد گفته شده، هیچ کدام از طرفین هیچ نوع ضمانت دیگری را در زمینه وب سایت نمایش دهنده، فناوری، محتوای ارائه شده توسط سئو ساز ارائه نمیکنند.

6.9.سئو ساز هیچ کدام از محتوای ارائه شده از طریق سیستم محتوای پیشنهاد شده را از نظر اعتبار، مالکیت معنوی، قانونی و مناسب بودن تایید نمیکند.

7.9.هر کدام از طرفین بایستی از طرف دیگر و طرفهای همکارش در برابر هر نوع ادعا، ضرر، مسئولیت، خسارت، هزینه، توافق یا سایر هزینه های حقوقی ناشی از ادعای طرف سوم در مورد قرارداد، دفاع کند. طرف خسارت دیده باید طرف خسارت زننده را از وقوع چنین ادعایی بیدرنگ آگاه سازد. البته تاخیر سبب نمیشود تا طرف خسارت دیده از تعهدات خود شانه خالی کند مگر اینکه ثابت شود این تاخیر ناشی از تبعیض بوده است. طرف صدمه دیده حق دفاع از خود در برابر ادعا را دارد و میتواند مشاور حقوقی خود را با خرج خودش داشته باشد.

۱۰ .محرمانگی

 هر کدام از طرفین قرارداد تایید میکنند که به بخشی از اطلاعات و داده ها شامل: بندهای قرارداد، مسائل مربوط به کسب وکار، فناوری، محصولات و خدمات طرف دیگر دسترسی دارند که شامل قوانین محافظت در برابر افشای اسرار تجاری میشوند. این اطلاعات محرمانه شامل این موارد نمیشود:

الف) اطلاعاتی که قبل از عقد قرارداد برای طرفین آشکار بوده است

ب) اطلاعاتی که به صورت مستقل توسط یک طرف تولید شده اما به طرف دیگر افشا نشده است

پ) اطلاعاتی که به اشتباه توسط طرف دیگر در جامعه منتشر شده است

ت)اطلاعاتی که با طرف سومی مطرح شده و هیچ نوع قانون اعتمادی را نمی شکند. به جز موارد ذکر شده طرف دریافت کننده اطلاعات (الف) از هیچ اطلاعات محرمانه ای برای حساب خود یا طرف سومی استفاده نمیکند (ب) هیچگونه اطلاعات محرمانه ای برای طرف سومی به جز مدیران، کارمندان، پیمانکاران، مشاوران، سرمایه گذارها یا سرمایه گذارهای احتمالی که قصد سرمایه گذاری دارند و موافقت نامه عدم افشا را امضا کرده اند، افشا نخواهد شد. طرف دریافت کننده اطلاعات، در صورت درخواست طرف دیگر، اقدام به نابودی اطلاعات محرمانه میکند. با وجود موارد ذکر شده، طرف دریافت کننده اطلاعات محرمانه میتواند اطلاعات محرمانه را در اختیار مقامات قانونی قرار دهد

۱۱ .مسئولیت محدود

1.11. نه سئو ساز و نه نمایش دهنده آن مسئولیتی در برابر (۱) مرگ یا آسیبهای شخصی ناشی از غفلت کارمندان یا پیمانکاران (۲ ) کلاهبرداری یا سایر مسئولیتها ندارد.

2.11. به جز در رابطه با تعهدات مالی این قرارداد، هیچ کدام از طرفین برای هیچ آسیب ضمنی که ناشی از ارتباط با توافقنامه یا هر نوع عملیات نفوذ که منجر به از دست دادن اطلاعات شود، مسئولیتی ندارند. حتی اگر به طرف دیگر در مورد احتمال بروز این آسیب ها هشدار داده شده باشد یا نشده باشد.

سئو ساز ممکن است این قوانین و شرایط را در آینده بنا به مقتضیات تغییر دهد

شرایط استفاده از خدمات برای تبلیغ دهندگان

اصلاحات و شرایط

این قرارداد توسط سئو ساز برای استفاده تبلیغ کنندگان از پنل سئو ساز معرفی میشوند. این قوانین، راهنمای استفاده تبلیغ کنندگان از سرویس سئو ساز و اطلاعات وارد شده به پنل و توافقی بین تبلیغ کننده و سئو ساز است.

۱ .سرویسها

1.1.سئو ساز با شبکه ای از دارایی های آنلاین (شبکه) وبسایتها شریک است که حاوی لینکهایی هستند که به صفحاتی حاوی محتوای پیشنهاد شده هدایت میشوند (سرویسها). 

2.1.سئو ساز رپورتاژهای ثبت شده توسط تبلیغ دهنده را با توجه به سایت مقصدی که انتخاب کرده برای نمایش دهنده ارسال میکند.

3.1.سئو ساز موارد زیر را ضمانت نمیکند: (1) تغییر محتوا توسط نمایش دهنده (2) عدم پذیرش محتوا توسط نمایش دهنده.

4.1.سئو ساز ممکن است قابلیتهای دیگری را هم به سرویس اضافه کند که شاید مشمول قوانین الحاقی قرارداد بشود. چنین قابلیتهایی بنا به صلاحدید سئو ساز به تبلیغ کننده ارائه خواهد شد. پذیرش الحاقیه از طریق تبلیغ کننده الزام آور و قابل اجرا خواهد بود. زمانی که اختلافی بین این قوانین وجود داشت ترتیب اولویت این قوانین در ابتدا الحاقیه سپس موارد این قرارداد خواهد بود.

۲ .محتوا

1.2.تبلیغ کننده این حق را به سئو ساز داده تا محتوای تبلیغ را در شبکه قرار دهد و تنها مسئولیتش تشخیص اعتبار محتوا است. همچنین محتوای تبلیغ کننده باید با مقررات انتشار و راهنمای تبلیغات سئو ساز سازگار باشد. این قوانین میتواند در طول زمان تغییر کنند. سئو ساز ممکن است هر زمانی دست به حذف یا نپذیرفتن محتوا بزند. تبلیغ کننده تایید میکند که سئو ساز مسئول محتوای ایجاد شده توسط تبلیغ کننده نیست و محتوا میتواند در کمپین به دلیل تغییر نظر نمایش دهنده ها، نظر خواننده ها یا سایر دلایل فیلتر شود.تبلیغ کننده همچنین تایید میکند اگر اعتراضی به محتوا از طرف نمایش دهنده های سئو ساز مطرح شد، سئو ساز قرار دادن محتوا در سرویسش را متوقف میکند.

2.2.تبلیغ کننده ضمانت و نمایندگی میکند: (۱ )که محتوا توسط تبلیغ کننده یا با راهنمایی تبلیغ کننده تهیه شده یا با پول او نوشته شده است. تبلیغ کننده باید به این موضوع اذعان کند.(۲ )تبلیغ کننده تایید میکند که اجازه استفاده از تیتر محتوا را دارد (۳ )تیتر مطلب، هماهنگی با محتوای ارائه شده دارد (۴ )اجازه استفاده کردن از تصاویر مربوط به کمپین را دارد.

3.2.تبلیغ کننده نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، محتوایی را فراهم کند که: (۱ )ناخوشایند، افتراآمیز، بدگویانه، پورنوگرافی، خشونت آمیز، غیرقانونی و فریبنده باشد (۲ )دروغ و گمراه کننده باشد (۳ )دست به ترویج فعالیتهای غیرقانونی بزند که شامل و نه محدود به: شبکه های هرمی، شرط بندی، فروش و استفاده از مواد مخدر یا تبعیض و آزار و اذیت هر گروهی است. همچنین محتوای تبلیغ کننده نباید (الف) کاربر را به صفحه ای که از ابتدا به سرویس معرفی نشده، هدایت کند و (ب) اساسا با محتوای ابتدایی که به سرویس ارائه شده، تفاوت داشته باشد.

4.2.هر دو طرف باید از فرایندهای ضد بدافزار در محتوای خود استفاده کنند. در صورت وقوع چنین رخدادی، هر دو طرف باید اقدامات لازم برای حذف محتوای مشکوک را از شبکه انجام دهند.

۳ .مقرارت قطع همکاری

سئو ساز این حق را خواهد داشت که استفاده تبلیغ کننده از سرویسها را در صورت تخلف تبلیغ کننده، معلق کند. همچنین سئو ساز میتواند با اطلاع قبلی بر حسب صلاحدید خود، استفاده تبلیغ کننده را از هر یک از سرویسها معلق کند.

۴ .جزئیات کمپین

اگر تبلیغ کننده از پنل سئو ساز استفاده کند، تبلیغ کننده میتواند به گزارش های آنلاین و کنترل روی کمپین ها دسترسی داشته باشد. تا زمانی که تبلیغ کننده در وبسایت ثبت نام کرده و به پنل دسترسی داشته باشد، سئو ساز میتواند اطلاعات شخصی قابل شناسایی را از او جمع آوری کند. تبلیغ کننده به تنهایی مسئول تمام تغییرات درخواستی یا تایید آنها از طریق پنل است. تبلیغ کننده به تنهایی مسئول حفاظت از رمز عبور داشبورد خود است. تبلیغ کننده میتواند جزئیات کمپین را از طریق پنل تغییر دهد و میتواند از طریق پنل، تغییرات لازم را در حساب کاربری خود ایجاد کند.

۵ .هزینه ها و شرایط پرداخت

1.5.تبلیغ کننده مسئول پرداخت هزینه هایی خواهد بود که توسط سیستم سئو ساز مشخص میشود. البته هزینه های مالیات نیز به این میزان افزوده میشود. تبلیغ کننده میتواند بودجه کمپین خود را از طریق پنل اصلاح کند.

2.5.اگر تبلیغ کننده به هر فاکتوری اعتراض دارد باید ظرف ۳۰ روز قبل از پایان زمان پرداخت، از طریق ایمیل با سئو ساز تماس بگیرد. تبلیغ کننده از طریق ایمیل باید میزان مبلغ مورد اختلاف را مشخص کند و شواهد تایید ادعای خود را نیز ارائه کند. سئو ساز هم ظرف ۲۰ روز کاری به ایمیل تبلیغ کننده پاسخ خواهد داد. تبلیغ کننده نباید پرداخت هیچ کدام از فاکتورهایی را که به آن اعتراضی ندارد، به تعویق بیندازد.

3.5.اگر پرداخت با توجه به بند 2.5 در زمان مشخص شده صورت نگیرد، سئو ساز میتواند به اندازه ۶ درصد مبلغ بدهی، کاربر را جریمه کند. سئو ساز همچنین تمام حقوق معلق کردن دسترسی تبلیغ کننده را به سرویسهایش برای خود محفوظ دارد تا زمانی که تبلیغ کننده تمام هزینه ها از جمله هزینه های حقوقی را پرداخت کند. تبلیغک ننده تایید میکند هر نوع اطلاعات حساب کاربری و اطلاعات مربوط به پرداخت ممکن است با شرکتهای همکار سئو ساز با هدف بررسی اعتبار و جمع آوری بدهی به اشتراک گذاشته شود.

4.5. هزینه پرداخت شده برای کمپین قابل برگشت نیست. چنانچه تبلیغ دهنده هزینه کمپین را پرداخت کند یا موجودی پنل خود را به هر نحو افزایش دهد، سئو ساز این اختیار را دارد که مبلغ را نزد خود نگه دارد.

۶ .محرمانگی

1.6.هر کدامین از طرفین تایید میکنند که هر نوع اطلاعات محرمانه ای که به طرف دیگر افشا شده، نباید با طرف سومی به اشتراک گذاشته شود مگر اینکه در قرارداد به آن اشاره شده باشد. اطلاعات محرمانه به معنای اطلاعاتی است که یکی از طرفین یا هر کدام از شرکتهای تابعه یا همکارانش نمیخواهند در اختیار عموم قرار گیرند. این اطلاعات محرمانه تلقی میشوند و حتی پس از پایان قرارداد نیز این حکم برای آنها جاری است. با این وجود اطلاعاتی هستند که شامل این قانون نمیشوند: (۱ )اطلاعاتی که در زمان افشا، از طریق طرف سومی، بخشی از اطلاعات عمومی شده اند. (۲)اطلاعاتی که به صورت قانونی در زمان افشا، در اختیار طرف سوم بوده است. (۳) اطلاعاتی که توسط طرف سوم، به صورت مستقل تهیه شدهاند. (۴ )از طرف شخص سومی که مقید به قانون محرمانگی نبوده، بدست آمده است.

2.6. اطلاعات محرمانه باید با استفاده از اقدامات الزم و ضروری امنیتی، محافظت شود. اطلاعات محرمانه نباید به طرف سومی به جز کارکنان یا مامورانی که باید از اطلاعات آگاهی داشته باشند، داده شود. آنها نیز باید مقید به رعایت قوانین محرمانگی باشند. هیچ طرفی از اطلاعات محرمانه فراهم شده به جز برای اهدافی که در قرارداد ذکر شده استفاده نمیکند. با این وجود هر کدام از طرفین در صورت درخواست دادگاه یا مقامات دولتی، میتوانند اطلاعات محرمانه را افشا سازند.

 

۷ .نمایندگان دیگر و حقوق و سلب مسئولیت

1.7.هر طرف قرارداد به طرف دیگر ضمانت میدهد که (1)از تمام حقوق و اعتبار لازم برای ورود به قرارداد برخوردار است(2) با تمام قوانین قابل اجرا، همکاری میکند(3)اجرا یا پذیرش قرارداد (شامل جزئیات کمپین) و اجرای تعهدات آن و وظایف مربوط به قرارداد، نباید هیچ بندی از قراردادهای طرف دیگر را نقض کند.

2.7.تبلیغ کننده تضمین میکند که (1)محتوای او قوانین جاری کشور را نقض نمیکند و شامل محتوای آزاردهنده، ناخوشایند، تهدید آمیز نیست (2 )میتواند اجازه دسترسی سئو ساز به حقوقی که در قرارداد به آنها اشاره شده، را بدهد. مثل: میزبانی، کش کردن، ذخیره، کپی کردن، اصلاحات، توزیع، تغییر فرمت، بازتولید، نشر، نمایش و توزیع محتوا. (3)استفاده از محتوا طبق قرارداد، هیچ قانون مالکیت معنوی را نقض نمیکند (4)محتوایی که توسط کارگروه تشخیص محتوای مجرمانه به عنوان محتوای مجرمانه تشخیص داده شده است، ایجاد نمیکند (5)از سرویس به شیوه ای استفاده نمیکند که مزیتی ناخواسته را برای او فراهم کند یا در کیفیت و عملکرد سیستم مشکل ایجاد کند (6)اگر تبلیغکننده از پنل استفاده میکند از قوانینی پیروی میکند که سئو ساز مشخص کرده است.

3.7.اگر تبلیغ کننده یک آژانس است که به نمایندگی از یک ناشر محتوا فعالیت میکند، تبلیغ کننده تضمین میکند که (1)از ناشر محتوا مجوز لازم را کسب کرده است (2)اختیار قانونی برای ورود به قرارداد و اتخاذ تصمیمات و اقدامات مربوط به ناشر محتوا را دارد (3)که قراردادی نوشته شده از طرف ناشر محتوا برای نمایندگی او را دارد.

4.7. در رابطه با محتواهایی که توسط نویسندگان سئو ساز برای تبلیغ کننده تهیه میشود، تبلیغ کننده متعهد میشود که هر گونه تخلفی را گزارش نمایید و در صورت صلاحدید خود محتوا را پذیرش یا رد نماید. مسئولیت محتواهای منتشر شده در نهایت بر عهده تبلیغ دهنده خواهد بود.

۸ .محافظت از داده

هر دو طرف تایید میکنند که برخی از داده هایی که استفاده میشود یا از طریق سرویس جمع آوری میشود ممکن است شامل داده های شخصی باشد. هر دو طرف باید قوانین حفاظت از داده کشور را رعایت کنند. به همین منظور، تبلیغ کننده باید در صورت استفاده از کوکیها یا هر نوع ابزار جمع آوری اطلاعات، این موضوع را به کاربر اطلاع دهد. بنا به موقعیتهای ضروری، هر دو طرف هر گونه نفوذ صورت گرفته در اطلاعات را گزارش میکنند. هر دو طرف باید در وبسایت خودشان به قوانین محافظت از حریم خصوصی به صورت شفاف اشاره کنند.

۹ .جبران خسارت

1.9.هر طرف باید از طرف دیگر قرارداد از جمله: کارمندان، شرکتهای همکار، آژانسها و شرکتهای تابعه در برابر شکایت طرفهای سوم در برابر این نفوذ امنیتی دفاع کند.

2.9.در ارتباط با چنین ادعایی(1)طرف آسیب دیده باید برای طرف دیگر، اخطار لازم را صادر کند.(2)طرف آسیب زننده هم کنترل کامل روی دفاع یا سازش در برابر شکایت را دارد. (3)با هزینه طرف آسیب زننده، طرف آسیب دیده در هر نوع فرایند تحقیق و دفاع از چنین ادعایی همکاری میکند و (4)طرف آسیب دیده حق دفاع از حق خود را به وسیله وکیل با هزینه طرف آسیب زننده دارد.

۱۰ .متفرقه

1.10.هر کدام از طرفین به طور کلی یا جزئی بدون جلب رضایت طرف دیگر میتواند حق و حقوق خود را برای نمایندگی قرارداد به طرف سومی واگذار کند. این اتفاق میتواند در صورت ادغام، سازماندهی مجدد یا فروش کل شرکت یا یکی از شرکتهای تابعه رخ دهد. جانشینهای طرف دیگر باید از منابع و قدرت لازم برای اجرای بندهای قرارداد برخوردار باشند.

2.10.هیچ بیانیه ی مطبوعاتی یا اطلاع رسانی عمومی مربوط به این قرارداد بدون رضایت تبلیغ کننده و سئو ساز نباید صورت بگیرد. سئو ساز حق این را خواهد داشت تا نام تبلیغ کننده را در فهرست تبلیغ کننده ها و سایر ابزارهای بازاریابی به کار گیرد. تبلیغ کننده ها نباید از نام و لوگوی سئو ساز بدون رضایت کتبی سئو ساز استفاده کنند.

3.10.هر تبلیغ کننده این در هنگام ثبت نام با این قرارداد موافقت میکند. سئو ساز ممکن است این قوانین و شرایط را در آینده بنا به مقتضیات تغییر دهد. آخرین نسخه این قرارداد در پنل هر تبلیغ کننده همیشه قابل دسترسی خواهد بود.

4.10.عدم توانایی هر طرف در راستای اجرای این قرارداد به عنوان چشم پوشی از حق و حقوق در نظر گرفته نمیشود.

5.10.هیچ کدام از طرفین در برابر تاخیر ناشی از شرایط غیرقابل کنترل، مسئولیتی ندارد. هیچ طرفی در برابر مشکلات اینترنت، نقصهای فنی یا خطاهای رایانه ای یا عواقب از دست دادن داده ها مسئولیتی ندارد.

6.10.تبلیغ کننده با ثبت اطلاعات تماس خود شامل ایمیل و شماره موبایل این اختیار را به سئو ساز میدهد تا به صلاحدید خود نسبت به اطلاع رسانی موارد مختلف از طریق موارد فوق اقدام کند.

5.10.تبلیغ کننده و سئو ساز هر کدام به عنوان یک پیمانکار مستقل عمل میکنند و هیچ بخشی از قرارداد نباید این تصور را ایجاد کند که دو طرف با هم شریک هستند یا ادغام شده اند.

6.10.هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد بصورت الحاقیه قرارداد تنظیم ، برای طرفین قابل اجرا خواهد بود. تحت هیچ شرایطی اگر با مقررات موجود در این قرارداد تناقض داشته باشد، مقررات و بندهای تازهای به این قرارداد اضافه نمیشود.